+48 661 666 472     golf.gwiazdzista5@winkowski.pl

Święto juniorskiego golfa w październiku na Kalinowych Polach!
W dniach 3-4 października na Kalinowych Polach juniorzy mają kolejną okazję do sportowej rywalizacji. U.S. Kids Golf Polish Championship to szansa na zakwalifikowanie się do europejskiego finału U.S. Kids, który odbędzie się w Szkocji w 2021 roku.
Do udziału w turnieju zapraszamy zawodników poniżej 18 roku życia. Dzieci i młodzież będą rywalizować w klasyfikacji stroke play brutto w sześciu kategoriach wiekowych, wśród chłopców i dziewcząt, tak więc szansę na awans ma każdy zawodnik.
Zawody potrwają dwie rundy i odbędą się na 36 dołkach (na 18 dla najmłodszych). Dzieci poniżej 10 roku życia będą rozgrywać codziennie po 9 dołków, a juniorzy starsi (10-18 lat) rozegrają po 18 dołków dziennie. Każda grupa wiekowa będzie rozrywać turniej z przygotowanych dla nich tee startowych – najmłodsi z pomarańczowych, a starsi z żółtych i czerwonych.
Po dwóch dniach zarówno wśród chłopców jak i dziewcząt wyłonieni zostaną zwycięzcy. Sześciu chłopców i sześć dziewcząt otrzyma kwalifikacje do finału U.S. Kids Golf European Championship, który odbędzie się w Szkocji w 2021 roku.
To jeden z niewielu turniejów, w których rywalizować mogą zawodnicy nie posiadający karty HCP, gdyż ideą rozgrywek jest propagowanie golfa wśród najmłodszych. Co więcej, uczestnicy mogą korzystać z pomocy caddy-ego, którymi mogą również być rodzice, dzięki czemu zawody są fantastycznym rodzinnym wydarzeniem.
U.S. Kids Golf Championship to rozgrywki, które po raz pierwszy odbyły się w USA w 1996 roku. Od 2008 roku rozgrywane są w Europie – jako U.S.Kids European Championships – i co roku gromadzą setki juniorów, którzy okazali się najlepsi w krajowych kwalifikacjach. Od 2018 roku finał europejskiego cyklu ma miejsce w kolebce światowego golfa – Szkocji. Jest to jedno z największych wydarzeń juniorskiego golfa.

Informacje o turnieju golf.gwiazdzista5@winkowski.pl

Opłaty startowe (2 dni): dzieci 250 zł, juniorzy 400 zł; dla członków Kalinowe Pola GC dzieci 190 zł, juniorzy 260 zł. Opłaty prosimy wnosić na konto P.F.D. sp. z o.o. ul. Gwiaździsta 5; 01-651 Warszawa.

64 1140 1010 0000 5470 6200 1006
Tytuł wpłaty „Imię i nazwisko dziecka. Opłata za US Kids”.

U.S. Kids Golf to założona w 1996 roku w Stanach Zjednoczonych organizacja, której celem jest zachęcenie dzieci do gry i organizowanie turniejów dla młodych graczy. Co roku organizuje wielkie międzynarodowe turnieje dla graczy w różnych grupach wiekowych. Sprzedaje także specjalny sprzęt dla młodych graczy.6

Propozycje noclegów w czasie eliminacji

Golf Village Kalinowe Pola, na miejscu, www.kalinowepola.pl  515292034


Hotel SEN, Świebodzin, 15 km, www.hotelsen.pl 68 382 55 44
Ośrodek KORMORAN Niesulice, 3 km,
 www.kormoran-niesulice.pl   68 381 21 28, 512 515 839
Hotel SIESTA, Świebodzin, 16 km, www.siestahotel.pl 68 452 97 22
Hotel GRAFFIT, Świebodzin, 17 km, 609 417 273

U. S. Kids Golf Polish Championship 2020
3-4.10.2020
Kalinowe Pola Golf Course

REGULAMIN TURNIEJU

§1. Postanowienia ogólne

1. U.S. Kids Golf jest turniejem dla dzieci i młodzieży do 18 lat.
2. Organizatorem U.S. Kids Golf jest P.F.D. sp. z o.o.
3. W skład Komitetu Turnieju wchodzą: Dyrektor Turnieju, Sędzia Główny Turnieju oraz Przedstawiciel Pola Golfowego.
4. Organizator zobowiązuje wszystkich zawodników biorących udział w zawodach do przestrzegania niniejszego regulaminu, reguł gry w golfa oraz etykiety golfowej.
5. Celem nadrzędnym U.S. Kids Golf jest propagowanie golfa jako sportowej rywalizacji wśród dzieci i młodzieży prowadzonej w duchu fair play.

§2. Uprawnieni do gry

1. Juniorki, juniorzy, juniorki młodsze, juniorzy młodsi, młodziczki, młodzicy, dzieci chłopcy, dzieci dziewczynki, amatorzy wg definicji zawartych w Regułach Golfa R&A Rules Limited, urodzeni w 2002 roku lub później.
2. Zawodnicy biorący udział w turnieju nie mają obowiązku być zarejestrowanymi w bazie Polskiego Związku Golfa (PZG) oraz nie muszą posiadać karty HCP.

§3. Kwalifikacje i zgłoszenia zawodników do turnieju

1. W turnieju może wziąć udział maksymalnie 120 graczy.
2. Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są mailem na adres: golf.gwiazdzista5@winkowski.pl
3. Zgłoszenie zawodnika nie jest jednoznaczne z jego zakwalifikowaniem do turnieju.
4. Wysokość opłat turniejowych i nr konta podane są w §8 pkt 1. Po zaksięgowaniu wpłaty zawodnik zostanie przeniesiony na listę zakwalifikowanych.
5. Lista zakwalifikowanych i rezerwowych zawodników ogłoszona będzie na karcie turnieju na stronie www.pzgolf.pl na 3 dni przed rozpoczęciem turnieju.
6. Gracze z listy rezerwowej zostaną dopuszczeni do turnieju wyłącznie w wypadku wolnych miejsc w turnieju (gdy liczba zakwalifikowanych zawodników jest mniejsza od maksymalnej liczby graczy). Gracze rezerwowi będą umieszczani w turnieju wg kolejności zgłoszeń.

§4. Rejestracja i zamknięcie listy startowej

1. Oficjalne zamknięcie listy startowej do turnieju nastąpi w dniu poprzedzającym zawody o godz. 12:00. 
2. Ogłoszenie grup startowych na R1 odbędzie się w dniu poprzedzającym zawody o godzinie 16:00 w klubie oraz na www.kalinowepola.pl, w Eaglu i na FB. Grupy startowe na R2 zostaną ogłoszone do godziny od zarejestrowania wyników ostatniej grupy R1.

§5. Format turnieju oraz klasyfikacje rankingowe

1. Tee: zawodnicy w poszczególnych grupach wiekowych będą rozgrywali zawody z tee, określonych w punkcie 3. 
2. Turniej rozgrywany będzie na 36 dołkach (2 rundy) na ilość uderzeń dla wszystkich grup wiekowych z wyłączeniem grupy dzieci, które rywalizować będą na ilość uderzeń na 18 dołkach (2 rundy).
3. W turniejach zastosowana będzie klasyfikacja stroke play brutto zawodników w 12 grupach wiekowych (w nawiasie ilość dołków rozgrywanych każdego dnia oraz tee):

– chłopcy:
• grupa U8 (9 dołków – tee pomarańczowe)
• grupa U10 (9 dołków – tee pomarańczowe)
• grupa U12 (18 dołków – tee niebieskie)
• grupa U 14 (18 dołków – tee niebieskie)
• grupa U 16 (18 dołków – tee żółte)
• grupa U18 (18 dołków – tee żółte)

– dziewczęta:
• grupa U 8 (9 dołków – tee pomarańczowe)
• grupa U 10 (9 dołków – tee pomarańczowe)
• grupa U 12 (18 dołków – tee czerwone)
• grupa U 14 (18 dołków – tee czerwone)
• grupa U 16 (18 dołków – tee czerwone)
• grupa U18 (18 dołków – tee czerwone)

4. Organizator zastrzega sobie prawo połączenia grup wiekowych w przypadku niewielkiej ilości zawodników w poszczególnych grupach wiekowych lub utworzenia nowej grupy wiekowej.

§6. Zwycięzcy turnieju

1. Zwycięzcą w danej grupie wiekowej zostaje zawodnik z najniższym wynikiem stroke play brutto.
2. W przypadku równego wyniku stroke play brutto w grupach wiekowych o kolejności w danej klasyfikacji decyduje wynik uzyskany ostatniego dnia zawodów, w następującej kolejności: na 18 dołkach, na drugiej „dziewiątce”, na ostatnich sześciu dołkach, na ostatnich trzech, na ostatnim dołku.
3. Zwycięzcy danego turnieju w poszczególnych grupach wiekowych otrzymują puchary za I miejsce oraz medale za II i III miejsce.

§7. Opłaty turniejowe

1. opłaty turniejowe należy uiścić w terminie do 20.09.2020 na poniższy rachunek bankowy:

Nazwa rachunku: P.F.D sp. z o.o. ul. Gwiaździsta 5, 01-651 Warszawa
nr rachunku: 64 1140 1010 0000 5470 6200 1006
tytuł płatności: Imię i nazwisko, “opłata za US KIDS”

Opłaty Turniejowe:
Dzieci U8, U10 – 250 zł (członkowie Kalinowych Pól – 190 zł)
Juniorzy U12, U14, U16, U18 – 400 zł (członkowie Kalinowych Pól – 260 zł)

2. zwrot wniesionych opłat turniejowych w przypadku zawodników niezakwalifikowanych (lista rezerwowa) do turnieju zostanie dokonany w całości.
Zwrot opłat turniejowych wniesionych przez zawodników zakwalifikowanych do turnieju nastąpi jedynie w sytuacji zgłoszenia wycofania z turnieju e-mailem na adres golf.gwiazdzista5@winkowski.pl na 5 dni przed I rundą zawodów. Zwrot wniesionych opłat turniejowych nastąpi w terminie 14 dni od zakończenia turnieju.

§8. Caddy

1. Uczestnicy U.S. Kids Golf Polish Championship 2020 mogą w trakcie trwania turnieju korzystać z usług caddiego.

§9. Przemieszczanie się zawodnika na polu.

1. Zawodnik musi w czasie trwania rundy poruszać się pieszo.
2. W przypadku naruszenia tego nakazu, zawodnik otrzymuje 2 uderzenia karne za każdy dołek, na którym miało miejsce naruszenie nakazu, nie więcej niż 4 uderzenia na rundę i musi natychmiast zrezygnować z używania środka transportu. Jeżeli gracz nie zrezygnuje natychmiast z używania środka transportu, zostanie zdyskwalifikowany. 
3. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych z przyczyn zdrowotnych, Komitet Turnieju może zezwolić na używanie samobieżnego wózka motorowego.

§10. Złe zachowanie

1. Wszelkie niesportowe zachowanie jak używanie wulgarnych słów, rzucanie kijami, piłeczką, ostentacyjne okazywanie swojego niezadowolenia oraz brak szacunku dla sędziów i widzów będzie karane w następujący sposób:

pierwsze przewinienie – ostrzeżenie,
drugie przewinienie – dwa uderzenia karne 
trzecie przewinienie – dyskwalifikacja.

2. Istnieje możliwość usunięcie caddiego lub innej osoby (rodzica, widza) z pola w związku z zachowaniem, które przeszkadza graczom, rozprasza i powoduje zdenerwowanie u graczy. Decyzję o usunięcia caddiego, lub innej osoby (rodzica, widza) z pola podejmuje Komitet. Niezastosowanie się do decyzji Komitetu może prowadzić do nałożenia kary dyskwalifikacji na zawodnika.

§11. Kwalifikacja do Finału 2021

1. Zwycięzcy poszczególnych grup wiekowych otrzymają prawo do gry w  Mistrzostwach Europy U.S. Kids w roku 2021. Wszelkie koszty związane z udziałem ponoszone są przez zwycięzców.
2. Warunkiem zagrania w Turnieju Finałowym w 2021 jest nieukończenie przez zawodnika 18 roku życia na dzień rozpoczęcia turnieju finałowego.

§12. Opóźnianie gry. Wolne tempo gry.

1. Grupa, która przekroczy dopuszczalny czas będzie ostrzeżona przez sędziego. Jeżeli po następnych dwóch dołkach grupa jest ciągle spóźniona, grupie lub pojedynczym zawodnikom będzie mierzony czas bez ponownego ostrzeżenia. Czas na uderzenie nie może przekroczyć: dla pierwszego gracza z grupy – 50 sekund na tee shot na dołku par 3, approach shot, chip lub putt, oraz 40 sekund na pozostałe tee shoty lub uderzenie drugiego, trzeciego lub czwartego gracza z grupy. Poza putting green’em czas na uderzenie rozpoczyna się od momentu, gdy zawodnik miał wystarczającą ilość czasu na dojście do piłki, jest to jego kolej gry i może wykonać uderzenie bez zakłóceń zewnętrznych. Czas spędzony na pomiarze odległości zaliczany jest do czasu na uderzenie. Na putting green’ie czas na uderzenie rozpoczyna się od momentu, gdy zawodnik miał wystarczającą ilość czasu na podniesienie, oczyszczenie i odłożenie piłki, naprawienie śladów po piłkach i starych dołkach, usunięcie naturalnych utrudnień ruchomych na swojej linii puttingu. Czas spędzony na odczytywaniu linii putta zaliczany jest do czasu na uderzenie. Jeżeli którykolwiek z graczy przekroczy ten czas, będzie on uważany za opóźniającego grę i otrzyma odpowiednią karę od sędziego. 2.

Karą za opóźnianie gry jest: 
• Pierwsze wykroczenie: jedno uderzenie karne.
• Drugie wykroczenie: dwa uderzenia karne.
• Trzecie wykroczenie: dyskwalifikacja.

§13. Zawieszenie gry z powodu niebezpiecznych warunków

1. Jeśli Komitet Turnieju stwierdzi, że z jakiegokolwiek powodu pole nie nadaje się do gry lub że istnieją powody uniemożliwiające grę, może zarządzić czasowe zawieszenie gry lub unieważnić grę. 

2. Komitet Turnieju w potencjalnie niebezpiecznych warunkach może ogłosić przerwanie gry w następujący sposób:

Jeden długi, ciągły sygnał syreny – natychmiastowe przerwanie gry.
Jeżeli zawodnicy znajdują się pomiędzy dołkami, nie wolno im rozpocząć gry do czasu wznowienia jej przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnicy są w trakcie rozgrywania dołka, muszą niezwłocznie przerwać grę. Jeżeli zawodnik nie przerwie gry natychmiast, zostanie zdyskwalifikowany, chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary.

Trzy następujące po sobie sygnały syreny – przerwanie gry.
Jeżeli zawodnicy znajdują się między dołkami, nie wolno im rozpocząć gry do czasu wznowienia jej przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnicy są w trakcie rozgrywania dołka, mogą przerwać ją natychmiast lub kontynuować, pod warunkiem, że robią to bez opóźnienia. Jeżeli zdecydują się na kontynuowanie gry danego dołka, mogą ją przerwać w dowolnym momencie przed zakończeniem dołka. W każdym przypadku gra musi być przerwana po zakończeniu danego dołka.

3. Wznowienie gry – Dwa krótkie sygnały syreny.
Zawodnicy są zobowiązani do wznowienia gry, gdy Komitet Turnieju ogłosi jej wznowienie.

§14. Urządzenia do pomiaru odległości

1. Dozwolone jest używanie elektronicznych i optycznych urządzeń do pomiaru odległości pod warunkiem, że nie można nimi mierzyć innych wartości, takich jak: różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru. Jeżeli podczas  regulaminowej rundy gracz użyje urządzenia, które posiada możliwość pomiaru innych parametrów mogących mieć wpływ na jego grę narusza Regułę 14-3, za co karą jest dyskwalifikacja, bez względu na to czy ta dodatkowa funkcja urządzenia została użyta, czy też nie.

§15. Zmiany w Regulaminie Turnieju

Komitet Turnieju zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Turnieju przed rozpoczęciem turnieju. Informacja o takiej zmianie zostanie przekazana do publicznej wiadomości w najkrótszym możliwym terminie. Zmiany podjęte tuż przed rozpoczęciem turnieju będą publikowane w biurze zawodów.

§16. Postanowienia końcowe

1. Każdy uczestnik Turnieju i jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na bezpłatne użycie wizerunku w materiałach filmowych, zdjęciowych i audiowizualnych przygotowanych przez organizatora Turnieju. 
2. Zgoda na bezpłatne użycie wizerunku uczestnika Turnieju obejmuje wielokrotne korzystanie z wizerunku uczestnika Turnieju w celach promocyjnych, marketingowych, reklamowych oraz wydawniczych.
3. Organizator Turnieju ma prawo nieodpłatnie wykorzystać wizerunek uczestnika Turnieju w przygotowanych przez Organizatora Turnieju publikacjach, ilustracjach, prasie, książkach, ulotkach, reklamach oraz ma prawo nieodpłatnie wykorzystać wizerunek uczestnika Turnieju w internecie. Udzielone przez uczestnika Turnieju prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wizerunku uczestnika Turnieju obejmuje w szczególności:
a) Utrwalanie i/lub zwielokrotnienie wizerunku uczestnika Turnieju jakakolwiek techniką;
b) Wprowadzania uczestnika Turnieju do obrotu;
c) Wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej;
d) Publicznego udostępnienia uczestnika Turnieju, w tym internecie.
4. Uczestnik Turnieju wyraża zgodę, na podawanie przez Organizatora Turnieju informacji o uzyskanych przez niego wynikach. Uczestnik Turnieju wyraża zgodę na fakt, że informacje o jego wynikach będą ogólnodostępne (livescoring). 
5. Uczestnik Turnieju i jego przedstawiciel ustawowy oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się go przestrzegać. 
Jakiegokolwiek naruszenie postanowień Regulaminu skutkować może wykluczeniem z możliwości startu w Turnieju.
6. Każdy uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem turniejów i odpowiada za stosownie się do jego postanowień. Nieznajomość zasad i związane z tym ewentualne kary lub nieporozumienia obciążają zawodnika. 
7. Rejestracja na turniej U.S. Kids Golf przez osobę nieletnią oznacza, że rodzic lub opiekun prawny osoby nieletniej:
a) Zapoznał się z treścią Regulaminu; 
b) Ponosi odpowiedzialność za prawdziwość danych zawartych w zgłoszeniu nieletniego;
c) wyraża zgodę na uczestnictwo nieletniego w turnieju U.S. Kids Golf .

Studio Gwiaździsta 5 jest oficjalnym centrum testowym sprzętu dla dzieci U.S. Kids – na miejscu można dobrać i kupić sprzęt dla dzieci.